Early Years Educator

Naíonra Shliabh Rua

Naíonra don luathóige tré mheán na Gaeilge

f/ch Gaelscoil Shliabh Rua, Bóthar Bhaile Uí Ógáin, B.Á.C 18
r-phoist naionra_sliabh_rua@yahoo.ie Tel: 086 867 4542

Folúntas

Stiúthóir Cúnta á lorg le tosnú láithreach.
15-27.5 uair in aghaidh na seachtaine ag brath ar an bhfostaí.
Ráta pá ag brath ar leibhéal cáilíochta bainte amach agus I líne leis an ERO
Freagrachtaí
➢ Obair le páistí sa seomra taobh le foireann an Naíonra
➢ Cinntiú go bhfuil ardchaighdeán cúram, sábháilteachta, oideachais agus folláine ann dos na
páistí a freatalaíónn ar an tseirbhís
➢ Curaclam a fhobairt agus a phleanáil atá ceangailte le bprionsabail Aistear/Síolta i
gcomhpháirt le baill foirne eile
Cáilíochtaí
➢ Líofacht sa Ghaeilge nó ard chaighdeán i gcaint na Gaeilge
➢ Fetac L5/6 – L7/8 san Luathoideachais/ Cúram Leanaí
➢ Buntáiste taithí bheith ag obair san Luathoideachas ach níl sé riachtanach
➢ Taithí bheith ag obair mar bhaill foirne
➢ Teastas Garchabair agus Cosaint Leanaí, nó bheith sásta freastal ar chúrsa
Seol CV chuig naionra_sliabh_rua@yahoo.ie
Sprioc dáta d’iarratais 02/12/20

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 128 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.