Stiúrthóir Naíonra / Early Years Educator

Website Naíonra Naithí

Lots of information about us at www.naionranaithi.ie

Stiúrthóir Naíonra /Early Years Educator / Cúntóir Naíonra
Lán Aimseartha – i rith na scoilbhliana.
Riachtanais:
Suim sa Oideachas na Luath Bhlianta agus Forbairt an Pháiste
Fonn obair trí-Ghaeilge, le caighdeán maith Gaeilge labhartha nó tiomantas cumas teanga a fheabhsú
Cáilíochtaí CDBO Leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí
Iarratais:
Litir / Ríomhphost iarratais & CV le hainmneacha beirt mholtóirí le seoladh faoin 12ú Lúnasa 2022 le “Folúntas – Naíonra” scríofa mar theideal ar ríomhphost chuig eolas@naionranaithi.ie
Tuilleadh eolais ar fáil ó Maebh : 085 2737607
Early Years Educator Full-Time Position as per Primary School Calendar.
Requirements:
An interest in Early Learning and Child Development.
Keen to work “trí Ghaeilge”, with a good standard of spoken Irish or a wish to improve proficiency in the
language.
QQI Level 5 and / or Level 6 in Childcare.
Excellent communication skills
Excellent organisational skills
Applications: By e-mail
Cover letter and CV to include 2 referees for the attention of Cathaoirleach Coiste Naíonra Naithí. (reference Folúntas – Naíonra)
To eolas@naionranaithi.ie
By 12/08/2022. – Reference – “Folúntas – Naíonra”.
Further information available from Maebh @ 085 2737607

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 128 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.